Fundament stacyjny FHT

Fundamenty pod Hale

Fundamenty prefabrykowane FHT, dedykowane pod hale lub inne obiekty przemysłowe, zostały opracowane z myślą o redukcji kosztów budowy oraz czasu montażu. Dzięki monolitycznej konstrukcji oraz optymalizacji masy, fundamenty typoszeregu FHT gwarantują bardzo wysoką stabilność i bezpieczeństwo montowanych do nich konstrukcji, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości umożliwiających ich sprawne ustawianie na miejscu budowy.

Podstawowym założeniem systemu FHT jest wyeliminowanie trudności, jakie podmioty wykonawcze napotykają w procesie deskowania oraz zbrojenia jak i redukcja kosztów logistycznych i sprzętowych, wiążących się z zastosowaniem tradycyjnych fundamentów w pełni prefabrykowanych. Prognozowane oszczędności jakie można uzyskać stosując fundamenty FHT oscylują na poziomie 14,4÷19,7 %.

Instalowane już w procesie produkcji zbrojenie, stanowi gwarancję wysokiej wytrzymałości i trwałości fundamentów FHT. Dodatkowo wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Kontrahentów, możemy zastosować indywidualne zbrojenie, dostosowane do wymagań danego projektu.

Dostępne rodzaje

Fundamenty pod hale FHT

Typ fundamentu FHT [ cm] Wymiar A [cm] Wymiar B [cm] Wymiar C [cm] Wymiar H [cm]
FHT 1 120 80 70 40
FHT 2 150 100 90 40
FHT 3 180 120 110 40
FHT 4 210 140 130 40
FHT 5 240 160 150 40
FHT 6 270 180 170 40
FHT 7 300 200 190 40

Tabela nośności w gruntach na wywracanie dla wybranych reakcji na słupa

Grunt słaby σ = 100 [kPa] Grunt średni σ = 150 [kPa] Grunt nośny σ = 200 [kPa] Uwzględnione wymiary na przebicie słupa

[cm ]
Typ fundamentu FHT [ cm] Reakcja podporowa R [kN] MAX moment utrzymujący Reakcja podporowa R [kN] MAX moment utrzymujący Reakcja podporowa R [kN] MAX moment utrzymujący
FHT 1

120 x 80 x40

130 30 200 45 270 58 30 x 30
FHT 2

150 x 100 x 40

205 60 315 90 430 118 30 x 30
FHT 3

180 x 120 x 40

295 100 455 155 620 205 30 x 30
FHT 4

210 x 140 x 40

400 170 620 190 840 120 30 x 30
FHT 5

240 x 160 x 40

525 170 810 190 1100 120 40 x 40
FHT 6

270 x 180 x 40

670 310 1030 200 1390 70 50 x 50
FHT 7

300 x 200 x 40

820 300 1271 230 1720 60 60 x 60
Fundament pod hale FH

Fundamenty pod hale typu FHT

Zalety fundamentów FHT:

  • Obniżone koszty budowy przy zachowaniu najwyższych parametrów wytrzymałościowych
  • Redukcja czasu montażu i usprawnienie procesu ułożenia
  • Wysoka wytrzymałość na oddziaływanie czynników zewnętrznych
  • Monolityczność konstrukcji
  • Bezpieczny i sprawny system łączenia z konstrukcją stalową